Vid bokning erbjuds du

  • Två besök, där varje besök är beräknat till cirka en timme, varav andra besöket är uppföljning.
  • Individuell kost och näringsrådgivning.
  • Speciellt anpassat framtaget livsstilsprogram för att nå balans och välmående.
  • Härligt inspirerande näringstäta recept med lång mättnadstid, individuellt framtagna.
  • Information och tips att med enkla medel ändra din kost så den blir mer hälsosam.
  • Vitamin och minerallistor
  • Personlig matdagbok
  • Extra material

En individuell kost och näringsrådgivning ger dig tips och råd och härliga recept för inspiration till att förändra ditt levnadssätt till mat och motion med ett långsiktigt och hållbart resultat!


(Ord.pris 1000 kr)

Kontakta mig på telefon 073-590 30 11 eller mail jessica@kostgladje.se